Історія України

Authors

В. Я. Білоцерківський

Synopsis

В пропонованому читачеві навчальному посібнику на основі досягнень гуманітарних наук кінця ХХ ст. осмислюється історичне минуле України. В книзі рівномірно висвітлюються як події сивої давнини, так і недавні (виклад українського історичного процесу завершено 2004 р.). У виданні здійснюється об’єктивне, правдиве, без стереотипів, міфологізації та місцевого «зверхпатріотизму» висвітлення найважливіших подій історії нашої Батьківщини — України, її державності, духовності. Сформульовані власні точки зору на окремі історичні явища.

Для студентів вищих навчальних закладів.

Зміст

ЧАСТИНА 1. НАЙДАВНІШІ ЧАСИ. СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ. НОВА ДОБА

Тема 1. Первісне суспільство. Перші державні об’єднання
Тема 2. Київська Русь
Тема 3. Роздробленість Київської Русі. Галицько-волинське князівство
Тема 4. Литовська доба (друга пол. XIV — перша пол. XVI ст. Виникнення козацтва
Тема 5. Під владою Польщі. Зростання козацтва (2 пол. XVI — 1 пол. XVІІ ст.)
Тема 6. Національно-визвольна революція. Утворення української держави
Тема 7. Боротьба за незалежність. Поділ України. Громадянська війна. Руїна (2 пол. XVII ст.)
Тема 8. Україна у XVIIІ ст. Знищення царизмом її державності

ЧАСТИНА 2. НАЦІОНАЛЬНЕ ВІДРОДЖЕННЯ. ДЕРЖАВНІСТЬ

Тема 9. Початок національного відродження на Східній Україні (кінець XVIII — середина XIX ст.)
Тема 10. Західна Україна в складі австрійської імперії (кінець XVIII — середина XIX ст.)
Тема 11. Україна (російська) у другій половині XIX на початку XX ст. Реформи
Тема 12. Західна Україна в другій половині ХІХ — на початку XX ст.
Тема 13. Українська революція. Громадянська війна. 1917—1920 pp.
Тема 14. Радянська Україна між двома світовими війнами
Тема 15. Західна Україна в 20—30-х pp.
Тема 16. Україна в другій світовій війні
Тема 17. Україна — друга половина 40-х—80-х pp.
Тема 18. Україна незалежна 1991—2003 рр. Кроки оновлення. Кризові явища
Тема 19. Українська діаспора

Література

 

Cover for Історія України
Published
November 17, 2019

Details about this monograph

ISBN-10 (02)
966-7858-45-6
Date of first publication (11)
2007
Physical Dimensions