Практикум з теорії і методики фізичного виховання

Authors

Л. П. Сергієнко

Synopsis

В навчальному посібнику викладено зміст практикуму з теорії і методики фізичного виховання та робочої навчальної програми. В практикумі наведено короткий зміст лекцій. Фактично це конспекти лекцій, які особливо потрібні студентам заочного відділення та тим, хто навчається дистанційно. На практично-семінарських заняттях студенти можуть розв’язувати педагогічні завдання, проблемні ситуації, дидактичні і психологічні тести. Навчальний посібник доцільно використовувати при підготовці до семінарських занять, заліків та іспитів.

Навчальний посібник може бути корисним для студентів вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту. Може використовуватись в навчальному процесі студентів середніх навчальних закладів фізичної культури, училищ і коледжів, в роботі вчителів фізичної культури.

Cover for Практикум з теорії і методики фізичного виховання
Published
November 17, 2019
Categories

Details about this monograph

ISBN-10 (02)
966-7858-47-2
Date of first publication (11)
2007
Physical Dimensions